مشکلات اهالی سینما باید به گوش مسئولان برسد

عبدالرضا اکبری با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف با عنوان "کارنامه" از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اظهار داشت: برگزاری بزرگداشت‌ها صرفاً جنبه تجلیل و یادآوری برخی...

Go to TOP