درباره ما

به نام حضرت دوست

آنجا که «هنر» خانه دارد حرف از دیار دل است و زیبایی.
زیبایی که وام گرفته از ذات جمیل حضرت حق است. هر جای جهان که بنگریم نشانی از «او» دارد و زیبایی «او» هنر از «او» ست و اولین هنرمند «او» هنری که در گوشه گوشه ی جهان خاکی و افلاکی گوش هر جنبنده ای را به نوای خوش الحان خود می نوازد و شنونده اش را اوج می دهد تا «او» … .

هنرنا پایگاهی هنری در فضای مجازیست که همت بر آن داشته تا در مسیر هنر متعهد گام بردارد و از این منظر هنری متعهد است که در راستای اهداف اسلام ناب محمدی باشد و براستی که این هنر والا و شایسته است.در این راستا پایگاه تحلیلی خبری هنرنا می کوشد با رصد اخبار و فعالیت های مختلف هنری آن را به اطلاع مخاطبان هنرمند، هنردوست و فرهنگ دوست برساند.

هنرنا چشم انداز خود را در ارائه ی تحلیل ها و اخبار حوزه ی هنر و فرهنگ با اولویت قرار دادن اخبار شهر اصفهان، استان اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و کشور عزیزمان ایران و اخبار هنری جهان می داند. هم چنین سعی بر آن دارد تا از هنرمندان متعهد استان اصفهان و کشور در جهت ارائه ی نظرات، تفسیر ها و تحلیل ها در باب هنر ناب استفاده نماید.

هنرنا وابسته به هیچ حزب یا گروه خاصی نمی باشد و فعالیت های خود را در چهار چوب قوانین و تعهد به آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده است.
در مسیررسیدن به چشم انداز هنر والای انسانی و هنر اسلامی ایرانی قلم و نظر شما مخاطبان هنر دوست و فرهیخته می تواند راهنما و راهگشای کار ما باشد.

 

پایگاه تحلیلی – خبری هنرنا

Go to TOP