قدرت پروازی و مانور جنگنده ایرانی صاعقه ۲ + فیلم

جنگده صاعقه ۲ در پایگاه دهم شکاری نیروی هوایی ارتش در دورترین نقطه کشور در جنوب شرق کشورمان رونمایی شد . جنگنده صاعقه ۲ که از این پس از آسمان ایران حراست می‌کند مزین به نام خلبانان شهید ابراهیم و حسین دل‌ حامد است.

به گزارش هنرنا در این فیلم بیننده شاهد قدرت نمایی جنگنده جدید ساخت ایران صاعقه ۲ در پرواز و مانورهای جنگی خواهد بود. در عین حال سایر جنگنده های نیروی هوایی ارتش در پایگاه دهم هوایی از جمله جنگنده های اف ۴ یا میگ ۲۹ نیز در این فیلم مشاهده می شوند.

جنگده صاعقه ۲ در پایگاه دهم شکاری نیروی هوایی ارتش در دورترین نقطه کشور در جنوب شرق کشورمان رونمایی شد . جنگنده صاعقه ۲ که از این پس از آسمان ایران حراست می‌کند مزین به نام خلبانان شهید ابراهیم و حسین دل‌ حامد است.

 

تدوین و جلوه‌های ویژه: جواد ودودزاده

 

دانلود

Go to TOP