امروز، رزمایش اقتدار ملی ماست

شرکت در انتخابات بزرگترین رزمایش قدرت ملی و پشتوانه نظام جمهوری اسلامیست.

به گزارش هنرما، حجت الله سلطانی معاون هنری  و مدیر انجمن های سازمان بسیج هنرمندان اصفهان، پس از شرکت در انتخابات به خبرنگار هنرما گفت: شرکت در انتخابات بزرگترین رزمایش قدرت ملی و پشتوانه نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: در شرایط امروز و وجود تهدیدات در زمینه های گوناگون از طرف کشورهای  از جمله عربستان ،شرکت در انتخابات می تواند بزرگترین رزمایش ملی در منطقه باشد .اینجانب از کلیه هنرمندان عزیز استان دعوت می کنم با حضور در پای صندوق های رای و انتخاب اصلح ضمن رکت در این رزمایش بزرگ ایرانی ،مانع نفوذ هر گونه بیگانه ای گردند.

سل سل2 سل3

Go to TOP