برنامه ی اکران سینماهای استان اصفهان

سینماهای اصفهان در حال حاضر فیلم های زیر را روی پرده اکران دارند:

به گزارش هنرما، سینماهای اصفهان در حال حاضر فیلم های زیر را روی پرده اکران دارند:
«بادیگارد»:  سینما ساحل
«من سالوادور نیستم»:  سینماسپاهان
«ابد و یک روز» سینما فلسطین
«کوچه بی نام» سینما خانواده
«۵۰ کیلو آلبالو» سینما قدس

شهرستان ها:
«من سالوادور نیستم»: سینما یاسمن شاهین شهر
«بادیگارد، ابد و یک روز، من سالوادور نیستم:  مجتمع سینمایی کاشان
«ابد و یک روز» پردیس سینمایی گز
«من سالوادور نیستم، بادیگارد سینما فرهنگ فولاد شهر

تلفن های سینماهای شهر اصفهان جهت کسب اطلاعات بیشتر:
سینما ساحل ۳۲۲۲۶۱۸۸
سینما سپاهان ۳۲۲۰۶۲۶۰
سینما فلسطین ۳۲۲۲۲۴۴۵
سینما خانواده۳۲۲۲۶۹۵۵
سینما قدس ۳۲۳۳۰۰۳۰
سینما سوره ۳۲۲۳۲۱۵۱
تلفن سینماهای شهرستان ها
مجتمع سینمایی کاشان۵۵۴۴۲۷۱۱
سینما فرهنگ فولادشهر ۵۲۶۲۰۰۹۳
سینما یاسمن شاهین شهر ۴۵۲۲۰۴۰۷

Go to TOP