معاون هنری وزارت ارشاد در جشن اردیبهشت تئاتر اصفهان،

با تاریک شدن هوا، شهرهای ما به خواب بیولوژیک فرهنگی می روند۱

یکی از مشکلاتی که در مقوله فرهنگ با آن روبرو هستیم خواب بیولوژیکی فرهنگی با تاریک شدن هواست. یعنی وقتی هوا تاریک می شود بخش عظیمی از ظرفیت فرهنگی کشور ما هم خاموش می شود تا صبح روز بعد.

به گزارش هنرما، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد در جشن تئاتر اصفهان گفت: اصفهان ذاتا پتانسیل قطب بودن برای تئاتر کشور را دارد.

وی با اشاره به هنر مینیمالیز در بین مردم اصفهان به صورت ارثی گفت: دنیا در حال حاضر به سمت  جذب توریست و حوزه گردشگری پیش می رود در حالی که این اصفهان در قدیم الایام با داشتن ارحام صدر یکی از قطب های گردشگری در حوزه تئاتر دنیا بوده است.

وی گفت: برگزاری جشن ها و جشنواره ها ویترین تئاتر کشور است در صورتیکه باید کارگاههایی برای انتقال تجربیات برگزار کنیم.

وی افزود: در خیلی از کارها عقب هستیم. ولی اگر دولت نتوانست کاری انجام دهد هنرمندان هم باید دست روی دست بگذارند و سکوت اختیار کنند؟

وی گفت: یکی از مشکلاتی که در مقوله فرهنگ با آن روبرو هستیم خواب بیولوژیکی فرهنگی با تاریک شدن هواست. یعنی وقتی هوا تاریک می شود بخش عظیمی از ظرفیت فرهنگی کشور ما هم خاموش می شود تا صبح روز بعد.

مرادخانی افزود: ما باید تئاتر را نهادینه کنیم. ما به جای اینکه از موقعیتی که داریم تعریف کنیم باید جایی که قرار است بدان برسیم را تحلیل کنیم.

وی گفت: اصفهان به تنهایی قادر است جشنواره تئاتر داشته باشد و برای رسیدن به آن باید زیر ساخت های آن را اصلاح کنیم.

Go to TOP