برنامه اکران سینماهای استان اصفهان در ماه مبارک رمضان

برنامه اکران فیلم های سینماهای استان اصفهان در ماه مبارک رمضان به شرح ذیل می باشد.

به گزارش هنرما، برنامه اکران فیلم های سینماهای استان اصفهان در ماه مبارک رمضان به شرح ذیل می باشد:
سینما ساحل: فیلم بارکد
سینما فلسطین: فیلم ابد و یک روز
سینما سپاهان-سالن۱: فیلم یک دزدی عاشقانه
سینما سپاهان سالن ۲: فیلم من سالوادور نیستم
سینما خانواده: فیلم رسوایی۲ و فیلم خنده های آتوسا
سینما قدس: فیلم  رسوایی ۲
سینما یاسمن شاهین شهر: فیلم ابد و یک روز
سینما فرهنگ فولادشهر: فیلم ابد و یک روز-رسوایی۲
سینما بهار شهر گز: فیلم کوچه بی نام

سانس های سینماهای شهر اصفهان در ماه مبارک رمضان:
۱۰:۳۰
۱۲:۳۰
۱۴:۳۰
۱۶:۳۰
۱۸:۳۰
۲۱:۱۵
۲۳:۰۰

*شماره تلفن سینماهای استان:
سینما ساحل ۳۲۲۲۶۱۸۸
سینما سپاهان ۳۲۲۰۶۲۶۰
سینما خانواده ۳۲۲۲۶۹۵۵
سینمافلسطین ۳۲۲۲۲۴۴۵
سینما سوره ۳۲۲۳۲۱۵۱

تلفن سینماهای شهرستان ها:
مجتمع سینمایی کاشان ۵۵۴۴۲۷۱۱
سینما فرهنگ فولادشهر ۵۲۶۲۹۶۲۴
سینما یاسمن شاهین شهر ۴۵۲۲۰۴۰۷
سینما بهار گز ۴۵۷۲۱۹۷۷

اکران فیلم های هنر و تجربه در سالن سینما سوره واقع در خیابان آمادگاه می باشد.

Go to TOP