مصطفی هادوی متخلص به شهیر اصفهانی؛

استاد سبزواری پاسدار شعر کهن بود

شهیر اصفهانی در گفتگو با هنرما: گفت: سبک شعری استاد سبزواری کلاسیک بود و وی را می توان پاسدار شعر کهن نامید

مصطفی هادوی متخلص به شهیر اصفهانی ، از اساتیذ ادبیات و شاعر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار هنرما گفت: سبک شعری استاد سبزواری کلاسیک بود و وی را می توان پاسدار شعر کهن نامید

وی افزود: از لحاظ اصالت شعری، وی  بسیار بالا بود. و نظرش این بود که شعر باید قافیه و ردیف و اصالت داشته باشد.

شهیر اصفهانی پیرامون رابطه اش با استاد سبزواری گفت:  ارتباط من با استاد سبزواری به زمان جنگ بر می گردد.و با ایشان در فتح و بازسازی خرمشهر، و بسیاری دیگر از مناطق عملیاتی همرزم بودیم.

وی باااشره به جایگاه استاد سبزواری گفت: ایشان با روحیه وارستگی و اعتقاد و ایمان قلبی که داشت توانست جایگاه خوبی پیدا کند. و ۹۳ سال عمر با برکت حمید سبزواری که ثمره اش چاپ ۵ جلد دیوان شعر بود ثمره همین  روحیه و اعتقاد قلبی ایشان است.

Go to TOP