مدیر تالار هنر در گفتگو با خبرنگار هنرما؛

استفاده از ظرفیت های نهفته شهر، به شکوفایی تئاتر اصفهان کمک می کند

محمد رضا رهبری: با استفاده از ظرفیت های نهفته می توانیم هنر تئاتر اصفهان را شکوفا کرد و به تمام سلایق مردم اصفهان پاسخ دهیم.

مدیر تالار هنر اصفهان در گفتگو با خبرنگار هنرما گفت: برای موفقیت در تالار هنر تلاش دارم سلایق و آدم های مختلف را دعوت بکرده و از حضورشان در برنامه ها استفاده کنیم.
محمد رضا رهبری افزود: باید از تمام پتانسیل انباشنه شده ی هنرمندان تئاتر اصفهان و همچنین پتانسیل موجود در سطح شهر استفاده کنیم .
وی با اشاره به ظرفیت های شهری برای اجرای تئاتر بیان کرد: فضا های مختلفی برای اجرای تئاتر وجود دارد که می شود برای کارهای میدانی از آنها استفاده کنیم.

رهبری اظهار داشت: باید بتوانیم همکاری تاثیر گذاری با ارشاد، حوزه هنری و سایر دستگاهها داشته باشیم.

ی با اشاره به تماشاخانه های محلی گفت: ما باید تماشا خانه های محلی داشته باشیم. دو تماشا خانه در دست راه اندازی هست یکی در خانه اصفهان و دیگری در خیابان مهرداد که با استفاده از این ظرفیت های نهفته می توانیم هنر تئاتر اصفهان را شکوفا کرد و به تمام سلایق مردم اصفهان پاسخ دهیم.

 

Go to TOP