اولین حلقه صالحین تعزیه خوان های کشور، در مبارکه

اولین حلقه صالحین تعزیه خوان های کشور، در مبارکه برگزار خواهد شد. سین اجرای برنامه این حلقه به شرح زیر است:

به گزارش هنرما، اولین حلقه صالحین تعزیه خوان های کشور، در مبارکه برگزار خواهد شد. سین اجرای برنامه این حلقه به شرح زیر است:

تشکیل حلقه های صالحین شبیه خوانان بسیجی
در روستای اراضی

تاریخ ۹۵/۶/۴

همزمان با نماز مغرب

۱⃣تلاوت کلام الله محید  ۵ دقیقه

۲⃣نواختن سرود جمهوری اسلامی  به صورت زنده توسط گروه موزیک کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه  ۳ دقیقه

۳⃣اعلام برنامه توسط مجری  ۱۰دقیقه در طول برنامه

۴⃣خوش امد گویی توسط دهیار محترم اراضی  ۵ دقیقه

۵⃣سخنرانی جناب اقای حجت الله سلطانی
معاون هنری سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان   ۱۵ دقیقه

۶⃣سخنرانی دکتر حسین مومن زاده
رئیس انجمن تعزیه بسیج هنرمندان استان اصفهان  ۲۰ دقیقه

۷⃣اجرای مراسم پیش واقعه خوانی توسط جمعی از شبیه خوانان بسیجی  ۷ دقیقه

۸⃣سخنرانی سرکار خانم مهندس زهرا سعیدی نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی  ۲۵ دقیقه

مدت زمان برگزاری مراسم ۹۰ دقیقه

Go to TOP