مقایسه تاثیر تبلت و کتاب بر ذهن کودک / کاریکاتور

این روزها خانواده ها نه تنها کودکان خود را از استفاده از تلفن های همراه منع نمی کنند که استفاده از این تکنولوژی را برای آنهاT نوعی افتخار هم می دانند.

به گزارش پایگاه خبری هنرما: تبلت ها و گوشی های هوشمند از جمله مهم ترین سرگرمی های کودکان هستند که در سال های اخیر علاوه بر ایجاد کم تحرکی در  کودکان ، افسردگی و گوشه گیری را در میان آنها نهادینه می کند.
این روزها خانواده ها نه تنها کودکان خود را از استفاده از تلفن های همراه منع نمی کنند که استفاده از این تکنولوژی را برای آنها به نوعی افتخار هم می دانند.
اگر چه تلفن های هوشمند و تبلت ها جای خود را در میان کودکان باز کرده اند ، اما به اعتراف کارشناسان هیچ چیز نمی تواند جایگزین کتاب در جامعه شود.
به جرات می توان گفت ، میزان استفاده از کتاب و تبلت در میان کودکان تاثیر قابل توجهی در نوع نگاه انها نیز دارد.
در ادامه کاریکاتوری با همین موضوع را مشاهده می کنید:

vater-mark-1000-666

Go to TOP