تبلور هنر آئینی در خاستگاه تعزیه ایران/ تصاویر

هنر آیینی و نمایشی تعزیه یکی از مهم‌ترین هنرهای آیینی استان اصفهان و به خصوص شهرستان برخوار است، تعزیه برخوار از حدود چهار سال پیش ثبت ملی شده است.

Go to TOP