نشست اصحاب هنر در عرصه موسیقی شبیه خوانی

در این جلسه موازین و راهکارهایی در جهت تشکیل گروه موزیک سپاه ناحیه مبارکه توسط اعضاء این کانون مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش هنرما، این نشست باحضور هنرمندان شبیه خوان بسیجی در عرصه موسیقی این هنر اصیل ایرانی در دفتر کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه برگزار گردید.
در این جلسه موازین و راهکارهایی در جهت تشکیل گروه موزیک سپاه ناحیه مبارکه توسط اعضاء این کانون مورد بررسی قرار گرفت.
براساس مصوبات این جلسه هنرمند بسیجی جناب آقای محمدرضا حسینی به سمت مسئول گروه موزیک کانون بسیج هنرمندان سپاه ناحیه مبارکه منصوب گردید.

محمد علی ایرانپور مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه گفت: باتوجه به سخن سردار نقدی مبنی بر اینکه اسلام و انقلاب هیچ تعارضی با موسیقی تعالی بخش ندارد بلکه موسیقی جایگاه رفیعی در پیشبرد فرهنگ انقلاب اسلامی داشته و دارند و ما باید در عرصه موسیقی مخصوصا موسیقی شبیه خوانی که همان شیپور است باید در پیشبرد فرهنگ انقلاب اسلامی تعالی بخشید و باتشکیل گروه موزیک کانون بسیج هنرمندان سپاه ناحیه مبارکه باز نگرشی نو به موسیقی در عرصه شبیه خوانی در شهرستان می بخشیم و این هنر موسیقی را نه تنها در عرصه شبیه خوانی به کاربرد بلکه می توان آن را در مراسمات متعدد به کارگیری کرد.
وی افزود:هدف از تشکیل گروه موسیقی می توان به مجزا کردن برنامه های فرهنگی هنری و روحیه دادن به مخاطبان اشاره کرد،موسیقی برای انتقال اندیشه،فکر و وسیله ای برای انعکاس احساسات و عواطف پاک است چرا که به گفته مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای؛هنر موسیقی تلفیقی از دانش،هنر و فطرت خدادادی است.

محمد رضا حسینی مسئول گروه موزیک این کانون گفت: ما از هیچ تلاشی در عرصه موسیقی دریغ نمی کنیم و از مدیر و همچنین شورای شبیخوانی کانون بسیج هنرمندان سپاه مبارکه خواهان همکاری و حمایت هستیم تا بتوانیم در سطح شهرستان، و حتی استان این هنر اصیل ایرانی را به نحو احسن به اجرا گذاریم.

  1. mb گفت:

    سلام علیکم
    به این وسیله مراتب سپاس خود را ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه کانون بسیج هنرمندان مبارکه درزمینه پیشبرد اهداف هنری مخصوصا در زمینه موسیقی اصیل شبیه خوانی ر تقدیم می دارم.

Go to TOP