در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران؛

چهارده سخنران به تبیین میراث ملموس و ناملموس اصفهان می پردازند

دبیر علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در نشست کمیته علمی این نشست از حضور چهارده سخنران در این نشست و ارائه مقاله در راستای تبئین شاخصه های میراث ملموس و ناملموس دیار کهن اصفهان خبر داد.

به گزارش هنرما، دبیر علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در نشست کمیته علمی این نشست از حضور چهارده سخنران در این نشست و ارائه مقاله در راستای تبئین شاخصه های میراث ملموس و ناملموس دیار کهن اصفهان خبر داد.

در حاشیه این نشست سید اصغر محمود آبادی دبیر علمی این کنگره تأکید کرد: با توجه به مهلت دوماهه جهت رائه مقالات، پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی بیش از ۶۰ مقالات به دبیرخانه این همایش ارسال کردند.

وی تصریح کرد: بر اساس نظر هیئت داوران از مجموع مقالات و پس از از داوری مقالات ارسال شده، بیش از ۱۴ مقاله جهت ارائه در این کنگره دو روزه در حوزه های تاریخ شهرسازی، تاریخ معماری، معماری و گردشگری و همچنین میراث ناملموس انتخاب شد، لذا در این کنگره چهارده سخنران از میان پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی به ارائه دیدگاه های خود در این زمینه خواهند پرداخت.

انتهای پیام/روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان/ث

Go to TOP