از سوی عصارخانه شاهی برگزار می شود

بررسی اهمیت و کارکرد تاریخ شفاهی در دوره معاصر

موزه عصارخانه شاهی روز شنبه اهمیت و کارکرد تاریخ شفاهی در دوره معاصر را در کتابخانه مرکزی اصفهان بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار هنرما،روز شنبه ودر کتابخانه مرکزی اصفهان، اهمیت و کارکرد تاریخ شفاهی در دوره معاصر بررسی می شوود.

موزه عصارخاه شاهی که وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان استفردا با حضور مهدی ابوالحسنی و مولود ستوده تاریخ دوره معاصر را بررسی می کند.

تاریخ شفاهی به شرح و شناسایی وقایع، رویدادها و حوادث تاریخی بر اساس دیدگاه‌ها، شنیده‌ها و عملکرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها می‌پردازد.
این شیوه پژوهش به لحاظ جامعه‌شناسی بسیار اهمیت دارد، چرا که در عصری که شکل‌های نوین رسانه‌ها نظیر دورنگار (فاکس) و پست الکترونیک به سرعت جایگزین نامه‌ها، خاطرات روزانه و دیگر مدارک سنتی می‌شود، تاریخ شفاهی سند جاودانه‌ای ایجاد می‌کند.

این برنامه  فردا شنبه ۳۰ بهمن از ساعت ۱۶ در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

انتهای پیام/

Go to TOP