مادر حسنی می تواند نماد فرهنگ ایرانی باشد؟

روزگاری که غرب زده ها دنبال این هستند که حجاب را امری قدیمی معرفی کنند، وصل کردن آن به پیرز ن ها و بی حجاب نشان دادن مادر خانواده حافظه بلند مدت بچه ها را درگیر می کند و طی چند سال آینده جامعه را با یک بحران ناخواسته ی فرهنگی روبرو می کند.

هنرما-سید رسول زهرائی: از قدیم گفته اند فرهنگ مادر سیاست است و مضحک است تصویر فرزندی که  سعی می کند مادر خود را بزاید!

اما این روزها و در تعطیلات نوروز شبکه پویا برنامه هایی را برای سنین خردسالی و کودکی بچه ها پخش می کند و با مشاهده آن می توان فهمید که گرچه فرزند نمی تواند مادر خود را بزاید اما به خوبی می تواند برایش برنامه ریزی کند؛ آن هم از سنین پایین!

همان سنینی که روزگاری برایش حجاب تشویقی تعریف می کردند و دختر بچه های ایرانی با شور و شوق خود چادر سفید گلدار و روسری سه گوش کوچکشان را سر می کردند و پابه پای مادرشان در اجتماع حاضر می شدند.

این کودک به سن تکلیف که می رسید هم چادر را می شناخت و هم حجاب را اما حال چه؟

مرکز اوج کودک و نوجوان  ساخت و رسانه ملی هم پخش کرد تا بتواند گوشه ای از فرهنگ جامعه ایرانی اسلامی را با آموزش محارم و غیر محارم برای کودکان به تصویر بکشد اما دریغ و صد افسوس که جامعه فرهنگی ما یا از این سوی بام می افتد و یا از سوی دیگر!

کمی که در برنامه دقت کنید پیرزن ها چادر به سر هستند، در جشن تولد حسنی هم همه چادر به سر دارند اما ناگهان در همان جمع مادر جوان و باردار حسنی بدون روسری و حجاب حاضر می شود و موهای دم اسبی اش را تکان می دهد.

اگر این بچه های شاد قرار است با مفاهیم شرعی آشنا شوند پس تضاد بین افراد از چه روی در نظر گرفته شده است؟

هر چند لازم است در برنامه های خردسالان مفاهیم حجاب آموزش داده شود اما باید حدود و ثغور آن هم مشخص شود نه اینکه پیرزن ها را محجبه و جوان تر ها را بی حجاب کنیم به بهانه محرم و نامحرم!

گویا تهیه کننده محترم نمی دانسته در روزگاری که غرب زده ها دنبال این هستند که حجاب را امری قدیمی معرفی کنند، وصل کردن آن به پیرز ن ها و بی حجاب نشان دادن مادر خانواده حافظه بلند مدت بچه ها را درگیر می کند و طی چند سال آینده جامعه را با یک بحران ناخواسته ی فرهنگی روبرو می کند.

اگر دغدغه اوج کودک و نوجوان آموزش مسائل محرم و نامحرم است چرا همه را با یک چشم ندیده  و فقط پیرزن ها با چادر هستند و جوانترینشان بی حجاب؟

شاید اگر کمی دقت داشته باشیم مفاهیم شرعی را بهتر بتوانیم به همین نسل منتقل کنیم که نه این طرف بامی باشیم و نه آن طرفی! بلکه یک مبلغ اصیل برای دین و فرهنگمان باشیم!

انتهای پیام/

 

Go to TOP