یاداشتی از حال و هوای این روزهای فرمانداری ها؛

‍ احساس تکلیف!

هنرما- موسویلر خسروشاهی: این روزها که خیلی ها احساس تکلیف می کنند و روانه فرمانداریها برای ثبت نام در شورا می شوند با خودم فکر میکنم مکلف بودن چقدر می تواند کمک حال این روزهای کشورمان باشد
تا به امروز حدود۵ هزار نفر درآذربایجان شرقی احساس تکلیف کرده اند یعنی ۵ هزار انسان تکلیف مدار!
چه بهشت برینی انتظارشهرهایمان را میکشد
راستش یاد فرمایشات رهبرانقلاب در مشهد مقدس می افتم
مدیریت فعال,کارآمد,متدین وانقلابی راه حل مشکلات کشور است
پس اینروزهاآنها که به فرمانداری ها مراجعه میکنند حتما این صحبتها را شنیده اند که احساس تکلیف آنها را به سمت صندلیهای داغ شورا میکشد.
صندلیهایی که خاطراتی عجیب و غریب از مکلفهای دورگذشته از آنها به یاد داریم
تکلیف مداری سخت است خیلی سخت….

البته ما هم که انتخاب خواهیم کردبهتر است احساس تکلیف واقعی کنیم برای انتخابمان
یاد صحبتی از شهید بهشتی می افتم
فرمودند:
ارزشها را بشناس و اشخاص را با ارزشها بسنج؛ حمایتها باید از ارزشها باشد، اول ارزشها، بعد اشخاص، نه اول اشخاص بعد ارزشها
خلاصه که احساس تکلیف مسولیت می آورد مسولیتی بزرگ……

 

Go to TOP