کارگردان تئاتر :

درخواست کوچک یک هنرمند ازمسئولان/ مردم از تئاترهای صحنه ای استقبال خوبی می کنند

گروه تئاترمیعاد جوان نمایش «۱-۲به نفع بارسلونا» به کارگردانی پویان عطایی را درتالارهنر اصفهان به روی صحنه برده است.

کارگردان  نمایش «۲-۱ به نفع بارسلونا» در گفتگو با خبرنگار هنرما،اظهار کرد: این نمایش  به موضوع خانواده ،روابط خانوادگی واجتماعی اشاره دارد که دردوقالب طنزوجدی تولیدشده است.

پویان عطایی ادامه داد: این نمایش بیانگر احوال یک زوج جوان است که که به همراه پسرشان سپهر زندگی یکنواختی دارند اما با آمدن دو میهمان به خانه شان اتفاقات جالبی برای آنها رقم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: این کار از بهمن ماه سال گذشته آغاز وپس دوماه تمرین هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

کارگردان این اثرگفت:۱ -۲به نفع بارسلونا یکی از  نمایش های برتر در اصفهان است که دیدن آن عموم مردم وجامعه هنری رادرگیرخواهدکرد.

پویان عطایی درادامه این گفت وگو به وضعیت تئاتراصفهان درمقایسه باسالهای گذشته  اشاره کرد و افزود: درحال حاضر وضعیت تئاتراصفهان از نظر فروش بلیط موقعیت خوبی داشته و این نشان می دهدکه مردم از تئاترهای صحنه ای استقبال خوبی دارند اما این امربایدبه صورت دایمی باشد چرا که حمایت وتوجه بیشتر مسئولان،گیشه وتبلیغات شهری راطلب می کند و این درحالی است که ازنظر پشتیبانی مالی درموقعیت خوبی به سرنمی برد.

کارگردان این نمایش همچنین باذکراین مطلب که وضعیت تئاترازنظر مالی درشرایط نامناسبی است گفت:درحال حاضرهزینه های تولیدیک تئاتربیش ازبرآوردآن است که این امرباعث تخریب در کیفیت کارمی شود لذا نیازاست که

این قشرازجامعه هنری ازنظرمالی بیشترموردتوجه قراربگیرند.

پویان عطایی درپایان این گفت وگو بااشاره به این مطلب که موضوع تئاتربسیار نیازمند توجه وحمایت مسئولان است افزود:حداقل توقع و انتظارما این است که مسئولان امر باحضور خود و خانوادشان به صحنه های تئاتربیایند و از این تولیدات بازدید کنند چراکه این امرمی تواند تاثیر به سزایی در این زمینه داشته باشد.

شایان ذکراست: نمایش ۱-۲ به نفع بارسلونا نوزدهمین اثرپویان عطایی است که به قلم مهسا غفوریان نوشته شده ومهدی تقی پور،رزیتا کربندی،هاله رنجبر،احمدنخودیان وفرهودجعفری در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

انتهای پیام/

Go to TOP