خواننده موسیقی سنتی :

هزینه و تعداد بلیط های فروش رفته مشکل کنسرت هاست

پارسا حسن دخت گفت: یکی از مشکلات موجوددربخش موسیقی به خصوص اجرای کنسرت هاناهماهنگی هزینه باتعدادبلیط های فروخته شده است.

پارساحسن دخت خواننده موسیقی سنتی و اصیل ایرانی وسرپرست گروه آوای اتانین درگفت وگو با خبرنگار هنرما بابیان این مطلب که اصفهان مهدهنر وفرهنگ ایرانی است  وهمواره دراین زمینه پیشتازبوده است تصریح کرد:
به دلیل استقبال پرشور مردم تهران در۴ ماه گذشته ازاجرای گروه موسیقی اتانین ودف نوازان خورشید برآن شدیم تا بتوانیم دراصفهان نیز اجراداشته باشیم که این امربه مناسبت هفته نکوداشت اصفهان وباحمایت شهرداری این شهربرگزار وبا استقبال بی نظیر اصفهانی های روبروشد.
وی افزود:بعدازاین هم درصددهستیم تابتوانیم این کنسرت رادرتبریز،گرگان وشیرازنیزبه اجرا درآوریم.
حسن دخت درادامه به بخشی از مشکلات موجوددرعرصه موسیقی کشوراشاره کردوبابیان این مطلب که بایدبیش ازگذشته به عرصه موسیق توجه و بهاداده شود افزود:یکی از مشکلات موجوددربخش موسیقی به خصوص  اجرای کنسرت هاناهماهنگی هزینه باتعدادبلیط های فروخته شده است.
خواننده مطرح موسیقی سنتی ایران ادامه داد:متاسفانه عوارض و هزینه هایی که برای اجرای کنسرت ها درنظرگرفته می شودبیش ازدرآمدناشی از فروش بلیط ها است که این امر وتدام آن اشتیاق به  برگزاری کنسرت را کاهش میدهد که امید است باحمایت مسئولین این مشکلات رفع شود.
چهارمین جشنواه موسیقی ترنم زنده رود درحالی به کارخودپایان دادکه بااستقبال بی نظیرمردم اصفهان روبروشد.
پارسا حسن دخت متولد ٢۵ اردیبهشت ١٣۶۶ دراصفهان می باشد که آغاز
فعالیت هنری خودرا از سن ۱۰ سالگی  در رشته آواز در اصفهان نزد استاد طباطبایی آغازنمودوپس فراگیری اصول صداسازی وردیف،نزد حمید رضا نوربخش
در کارگاه آواز استاد محمد رضا شجریان،تصنیف خوانی و وزن خوانی  کامیار فانیان و فراگیری آواز در مکتب اصفهان نزد استاد علی اصغر شاهزیدی به فعالیت خودادامه داد.
برگزاری کنسرت های متعدد با گروه های کهن، خاموش، رهاب و آریا  در تهران ، اصفهان ، گرگان ، تبریز ، گنبد ، بندرترکمن ، بوشهر ، قونیه ، هند و همکاری باکیون ساکت دریونان از جمله هنرنمایی وی درعرصه موسیقی می باشدکه همواره با استقبال بی نظیرمخاطبان روبروبوده است.
جشنواره موسیقی ترنم زنده رودبا پس از۸ شب اجرای بی نظیرگروه های موسیقی رهاب، مقام، ژولیاک، آوا، چکاوک، چکادتارزا، نغمه اصفهان و گروه اتانین به کارخودپایان داد.

انتهای پیام/

Go to TOP