به کارگردانی کیانوش ابراهیمی برگزار می شود؛

سالن شماره صفر فرشچیان

نمایش سالن شماره صفر به کارگردانی کیانوش ابراهیمی در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار هنرما، نمایش سالن شماره صفر به کارگردانی کیانوش ابراهیمی در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اصفهان برگزار می شود.

این نمایش به کارگردانی و نویسندگی کیانوش ابراهیمی و با بازی حمید رضا یحی آبادی و مهسا فهیم پور و امیر حسین خامسی پور،رضا معینی کیا و نوید تجلی از تاریخ یکم تا دوازدهم خرداد ماه از سانس ساعت ۲۰ در مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان واقع در ابتدای خیابان توحید برگزار می شود.

Go to TOP