احسان جانمی باقهوه قجری به تماشاخانه فرشچیان رفت/ امیدی به پیشرفت تئاتر نداریم!

تئاتر مفرح وشاد قهوه قجری به نویسندگی آتیلاپسیانی،طراحی وکارگردانی احسان جانمی درتماشاخانه فرشچیان به روی صحنه رفته است.

احسان جانمی کارگردان مطرح وپرکارتئاتراصفهان درگفت وگو با خبرنگارهنرما دراین باره افزود: این طرح حدود ۱۵سال پیش باجمعی ازبازیگران مطرح اصفهان به روی صحنه رفت که علاوه بر کسب رتبه ومقام توانست مخاطبین بسیاری را جذب کندوهمین امرباعث شد به فکراجرای دوباره این تئاترامااین بار کمی متفاوت ودرفضای شادتری بپردازم.
وی ادامه داد: تئاترقهوه قجری یک پارودی هجویه هملت به شکسپیراست که با به بکاربردن تکنیک های اصیل وناب تئاتر ایرانی،سبک وشیوه آن ها، همچون نمایش های عروسکی،سیاه بازی،تخت حوضی،معرکه گیری ،استفاده ازعناصر،اجزاو ابزارمناسب ،ملودی وریتم های ایرانی فضای شادومفرحی رابرای مردم فراهم میکند.
وی همچنین افزود: موضوع این تئاتر درباره قدرت وجایگاه آن است که نشان می دهد اگربه صورت نادرست ازآن استفاده شودمنجربه جاه طلبی ونابودی انسان ها می شود.
وی شادی وجذب حداکثری مخاطبین را یکی ازاهداف اصلی تئاترقهوه قجری برشمرد و گفت: سعی کردیم بااین روش مهارت ورزی درعرصه نمایش وموسیقی ایرانی رابه نمایش بگذاریم و همچنین  یک کارگاه آموزشی  برای بازیگران فراهم آوریم.
احسان جانمی درادامه با ابرازدلخوری از بی تفاوتی مسئولان نسبت به عرصه تئاتر گفت:امیدی به پیشرفت تئاتردراصفهان وجودندارد و هنرمندان این عرصه باید خودشان دست به کارشوند وبرای پیشرفت وموفقیت آن تلاش کنند.
قهوه قجری تا روزجمعه درسالن تماشاخانه اصفهان واقع در مجتمع فرشچیان ساعت۱۸ به روی صحنه می رود.

 

Go to TOP