احصای معضلات عرصه هنر/ انجمن ها هیئت های اندیشه ورز بسیج هنرمندان هستند

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان در جلسه اندیشه ورزی مسئولان انجمن های این سازمان که امروز در مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان برگزار شد با اعلام اینکه همه ما باید در راستای اقتصاد مقاومتی به وظیفه خود عمل کنیم گفت: هیچکدام از دستگاههای متولی به وظیفه خود به درستی عمل نکرده ایم چون اگر خوب عمل کرده بودیم وضعیت فرهنگ و هنر ما از این بهتر بود.

به گزارش هنرما، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان در جلسه اندیشه ورزی مسئولان انجمن های این سازمان که امروز در مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان برگزار شد با اعلام اینکه همه ما باید در راستای اقتصاد مقاومتی به وظیفه خود عمل کنیم گفت: هیچکدام از دستگاههای متولی به وظیفه خود به درستی عمل نکرده ایم چون اگر خوب عمل کرده بودیم وضعیت فرهنگ و هنر ما از این بهتر بود.

حسین الهی دوست تبلیغ چهره به چهره برای شناسایی معضلات عرصه هنر را بهترین شیوه دانست و گفت وظیفه همه ا استفاده از زبان نرم جهت بیان معضلات بخش هنر است.

وی رویکرد برنامه های سال بسیج هنرمندان را مسجد محور عنوان کرد و افزد: نمود اصلی کار ما باید در مساجدی که ظرفیت برگزری برنامه های هنری را دارد مشخص شود.

الهی دوست در ادامه بیان کرد: برنامه های اجرایی باید به کانون ها منتقل شود و محوریت اجرای برنامه ها نیورهای بسیجی باشد.

در ادامه مسئول امور انجمن های سازمان با اشاره به فعالیت انجمن ها در سال گذشته عنوان کرد: هرچند سطح قابل قبولی در برنامه ها اجرا شده است اما هنوز تا قله ها فاصله داریم.

حجت ا… سلطانی ادامه داد: انجمن ها نسبت به سال های قبل تر در سال ۹۵ فعالیت بهتری داشته اند که این فعالیت ها با استفاده از پتانسیل متخصص در هسته های هنری امسال بیشتر خواهد شد.

معاون هنری بسیج هنرمندان استان همچنین ادامه داد: هسته های هنری را تا پایان شهریور ماه جاری تشکیل خواهیم داد و با استفاده از پتانسیل آنها امور اجرایی را به کانون ها می سپاریم..

سلطانی انجمن ها را هیئت های اندیشه ورز خواند و افزود: باید مسائل و مشکلات را شناسایی کنید و به کانون ها کمک کنید تا جشنواره ها در شهرستان ها برگزار شود.

در اداه این جلسه تعدادی از مسئولان انجمن های هنری به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

Go to TOP