حمایت ازکودکان ونوجوانان معلول، سهمی ازبهشت

نشست خبری کمپین سهم من ازبهشت باهدف حمایت ، کمک وایجاداشتغال برای کودکان ونوجوانان معلول اصفهان عصر امروز درانجمن خیریه حمایت ازکودکان بهشت برگزارشد.

به گزارش هنرما: مدیرعامل انجمن حمایت ازکودکان بهشت دراین نشست  باذکراین مطلب که درسال ۸۵ جمعی از انسان های مسئول ومسئولین شهر بامشارکت یکدیگر ،برای احقاق حقوق شهروندی ویاری به معلولین موفق به کسب مجوز برای ساخت انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشت شدند گفت این انجمن بارویکرد اشتغال زایی وتوانمندسازی معلولان کودک ونوجوان ،خریدوتجهیز ساختمان توانبخشی آن ها راه اندازی شد.
وی همچنین ارتقاء سطح زندگی فردی ، اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ودرمانی معلولین وتوانایی آن هارااز جمله اهداف دیگراین پویش برشمرد که به صورت غیرسیاسی،غیردولتی،غیر انتفاعی وداوطلبانه درمسیرتوانمندی معلولین ذهنی وجسمی حرکتی آغاز به فعالیت نمود .
بنفشه خاموشیان  درادامه بابیان این مطلب که مسلما آحاد افرادجامعه ، خیرین نیکوکار که متعهدانه  وخیراندیشانه ازطریق کمک های نقدی وغیرنقدی همراه ماهستند خاطرنشان کرد:این امر انجمن را در رسیدن به جامعه ای برابرومعلولینی توانمندتر یاری خواهدکرد.
وی افزود:این انجمن کارخودرادرابتدا با اقدامات فرهنگی آغازکرد بعدازآن با خدمات توانبخشی ومشاوره ای ودرنهایت به خدمات خیریه ورود پیداکردتابتواند سهمی درحمایت از معلولین و خانواده هایی با  فقرفرهنگی واقتصادی داشته باشد.
خاموشیان درادامه عنوان کرد:سال‌های پیش نگرش خوبی نسبت به انجمن ما وجود نداشت و این درحالی بودکه حتی حمایت نیز نمی‌شدیم اما ثابت کردیم که که می توانیم در کنار این کودکان باشیم.
اصحاب رسانه نقش مهمی دراطلاع رسانی دارند.
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان بهشت ادامه داد: اصحاب رسانه می‌توانند سهم بزرگی در کمک به این مسئله داشته باشند و باانجام رسالت خبری خود تأثیر به سزایی را به خصوص در فضای مجازی که طرفداران بیشتری داردازخودبه جا بگذارند.
وی به هزینه خریداری ساختمان نیز اشاره ای کردو گفت: خریداری این ساختمان در مجموع حدود یک میلیارد هزینه دارد اما ما در حال حاضر به دنبال تأمین ۸۰۰ میلیون تومان برای خریداری آن هستیم که تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون تومان از سوی خیرین تأمین‌شده است.
مدیرعامل انجمن حمایت ازکودکان بهشت درپایان اشاره کرد:  هرچندماه یک بار بازارچه ای برای فروش تولیدات کودکان معلول به  فروش می‌رسد و سعی ما بر این است که در تیر ماه سال جاری مجددا این نمایشگاه برپاشود واین درحالی است که مسئولان نیز حمایت‌های خود را اعلام کرده‌اند.

Go to TOP