برنامه اکران سینماهای استان اصفهان

برنامه اکران سینماها استان تا پایان ماه مبارک رمضان به شرح ذیل است:

به گزارش خبرنگار هنرما برنامه اکران سینماها استان تا پایان ماه مبارک رمضان به شرح ذیل است:

سینما ساحل: _«برادرم خسرو»

سینما سپاهان؛ سالن ۱ : گشت دو
سالن ۲ : نهنگ عنبر ۲

سینما فلسطین : نهنگ عنبر ۲

سینما قدس: سالن ۱  گشت ۲
سالن ۲ مادر قلب اتمی

پردیس سینمایی چهارباغ

سالن نقش جهان:نهنگ عنبر ۲

سالن چهلستون: آشوب

سالن چهارسوق:  ویلایی ها

سالن شیخ بهایی: دو عروس

شهرستان ها:

سینما یاسمن شاهین شهر : نهنگ عنبر ۲

سینما بهار گز : نهنگ عنبر ۲
سینما فرهنگ فولادشهر:

سالن ۱ : “نهنگ عنبر ۲”
سالن ۲ : “گشت ۲”

سینما کاشان سالن ۱ : “نهنگ عنبر ۲”
سالن ۲ : ” ویلایی ها”
سالن ۳: ” آشوب ”

_سینما لاله نجف آباد:
“گشت ۲ “سانس ۱۷
“نهنگ عنبر ۲”سانس ۱۹ و ۲۱

*شماره تلفن سینماهای استان:
سینما ساحل ۳۲۲۲۶۱۸۸
سینما سپاهان ۳۲۲۰۶۲۶۰
پردیس سینمایی چهارباغ ۳۲۲۲۶۹۵۵
سینمافلسطین ۳۲۲۲۲۴۴۵
سینما قدس ۳۲۳۳۰۰۳۰
سینما سوره ۳۲۲۳۲۱۵۱

تلفن سینماهای شهرستان ها:
سینما بهمن کاشان ۵۵۴۴۲۷۱۱
سینما فرهنگ فولادشهر ۵۲۶۲۹۶۲۴
سینما یاسمن شاهین شهر ۴۵۲۲۰۴۰۷
سینما بهار گز ۴۵۷۲۱۹۷۷
سینما لاله نجف آباد۰۳۱ ۴۲۷۴۶۶۵۰

اکران فیلم های هنر و تجربه در سالن‌  سینما سوره واقع در خیابان آمادگاه

تا پایان ماه رمضان بلیط تمامی #سینماها برای تمامی تماشاگران تا سانس ۱۶:۳۰ #نیم_بهاست و از سانس ۱۸:۳۰ به بعد تمام بها می باشد

Go to TOP