کارشناس ارشد هنرهای اسلامی:

خلق اثر در ماه مبارک رمضان و با موضوع امام علی(ع) امر مقدسی است

حمید رضا کشاورزی گفت: خلق اثر در ماه مبارک رمضان و با موضوع امام علی(ع) امر مقدسی است و بچه هایی که فضای مذهبی دارند به دلیل اعتقادی که دارند در این کارگاه ها شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار هنرما، حمیدرضاکشاورزی کارشناس ارشد هنرهای اسلامی گفت: خلق اثر در ماه مبارک رمضان و با موضوع امام علی(ع) امر مقدسی است و بچه هایی که فضای مذهبی دارند به دلیل اعتقادی که دارند در این کارگاه ها شرکت می‌کنند.

 این متخصص خطوط کوفی بنایی که در کارگاه یک روزه نگارش نام و القاب حضرت علی (ع) در خانه هنرمندان حضور داشت افزود: اینکه هنرمندان در کنارهم و به صورت حضور چهره به چهره در کناریکدیگر شرکت می‌کنند یک هم افزایی ایجاد می کند که شاید این هم افزایی در فضای مجازی و یا از طریق کتاب نتواند شکل گیرد و این تأثیر را نداشته باشد و در این میان ارتباط اساتید و هنرجویان نتایج خوبی را در برخواهد داشت.

وی درخصوص استفاده از ابزار دیجیتال برای طراحی در این کارگاه تصریح کرد: برای طراحی ، طراح مهم است و ابزار می‌تواند دستی و یا دیجیتال باشد و از مزایای ابزار دیجیتال سریع تر بودن، قابلیت تغییر و ویرایش، کپی و ترکیب را می توان نام برد. ولی اصل کار ذوق و شناختی است که طراح از طرح دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کارگاه های یک روزه معمولا اتودها دستی است و سپس وارد سیستم می شود و اینها کمک می کند تا ایده هایمان را به راحتی به نمایش بگذاریم.

انتهای پیام/ حوزه هنری اصفهان

Go to TOP