حریم ها شکسته تر می شود!

لودگی و بی حیایی ارمغان استندآپ کمدین ها برای فرهنگ ایرانی اسلامی

شاید بتوان آغاز خندوانه را طلوعی برای یک برنامه طنز فاخر دانست. مساله ای که مدتی است به سرنوشت اسلاف خود دچار شده است.

هنرما-  سید رسول زهرائی: خندوانه آغاز شد!

شاید بتوان آغاز خندوانه را طلوعی برای یک برنامه طنز فاخر دانست. مساله ای که مدتی است به سرنوشت اسلاف خود دچار شده است.

در رسانه های ایرانی رسم بر این است بعد از مدتی که طنز فاخر داریم قطعا سرنوشتمان لودگی خواهد بود.

شاید همان زمانی که شرکت کننده استند آپ کمدی سال قبل خندوانه با افتخار آمد و از مرد تنومند سیاه پوست آمریکایی همجنس باز تعریف کرد و تماشاچی های گزینشی کف و سوتشان استودیو را گرفت و یا آن زمانی که قهقهه های خارج از عرف خانم های شرکت کننده و توهینشان به مقدسات را جدی گرفته بودیم و و به مطالبه گری ائمه جمعه پاسخی درست داده بودند حال امروز شاهد این حد از بی حیایی نبودیم.

سرگروهها نشسته اند و خنده های بی امانشان از تیر دشمن سهمگین تر است اما، زینب موسوی یا همان کوزوکوی قمی  از ثمرات ازدواج و اسامی بگوید و آن سرگروه احوال عمه شریف را بپرسد، قدیانفر هم نگران سوراخ لایه اوزون باشد و آن یکی دنبال لب های پروتزی و نیم تنه پایین دختران امروزی!

فرهاد معین هم با بحران آب دنباله رو پرده دری های آنها شد.

اگر تا دیشب همه افراد خانواده دور هم جمع می شدند و خندوانه می دیدند اما از امشب دیگر احتیاط می کنند چون دیگر اطمینانی به این برنامه نخواهد بود.

این برنامه عطای طنز فاخر را به لقای لودگی فروخت و تشویق های مکرر مجری برنامه مهر تاییدی شد بر هرزخوانی استنداپ کمدین هاشان!

این استند آپ کمدی هم میتواند به رشد فکری مردم کمک کند اما چه سود که هنرمندان شرکت کننده در آن ساخته این کار نیستند بلکه ادبیاتشان و طرز تفکرشان ساخته و پرداخته رشد جامعه نیست بلکه هنوز تا کمال و ادب فاصله دارند.

آقای رامبد جوان لطفا مشخص کنید کدام طرفی هستید! ایرانی یا وابسته به امثال جم و من و تو؟

 

Go to TOP