جای خالی آثار هنری حول محور زندگی امام صادق علیه السلام/ سینمای متعهد دست به کار شود

به جرات می توان گفت هیچ اثری توسط تهیه کنندگان داخلی در جهت شناساندن شخصیت امام صادق علیه السلام ساخته نشده است که بتوان به عنوان مرجع به آن رجوع کرد.

به گزارش خبرنگار هنرما، هرچند در سریال جابر بن حیان بخشی از زندگی با برکت امام جعفر صادق به نمایش کشیده شده است اما نمی توان اثری را پیدا کرد که ابعاد کاملی از زندگی این اما بزرگواررا نمایش دهد.

با وجود اینکه فقه، مدیون تلاش های علمی امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام است ولی اثری تاثیر گذار پیرامون زندگی این دو امام همام تاکنون ساخته نشده است.

شاید حدود ۱۲ سال پیش که ساخت زندگانی امام صادق در سیما فیلم در همان مرحله نگارش اولیه متوقف شد، اعراب دست به کار شدند و کارگردان سوری امام الفقها را ساخت، کویت سرمایه گذاری آن را قبول کرد و با همه تحریف های تاریخی اش فیلمی را به سرانجام رساندند که واکنش علمای شیعه را در بر داشت.

در امام الفقهای سه بخشی که شبکه العراقیه پخش کننه آن بود قرار بر به تصویر کشاندن زندگی امام صادق در تربیت ائمه اربعه اهل تسنن بود.

در همان زمان به تصویر کشیدن چهره امام صادق را می توان بزرگترین خطای این سریال عنوان کرد که توسط کمپانی های کویت و سوریه و عراق ساخته شد.

انحراف  دیگری هم که در امام الفقها مشهود است پرداختن به زندگانی امام صادق به عنوان فقیه است نه امام

اما تهیه کنندگان و کارگردان های داخلی چکار کردند؟

به جرات می توان گفت هیچ اثری توسط تهیه کنندگان داخلی در جهت شناساندن شخصیت امام صادق علیه السلام ساخته نشده است که بتوان به عنوان مرجع به آن رجوع کرد.

Go to TOP