برای اولین بار ؛

«دودبی داد» در خانه حاج آقا نور ا… فرمان مشروطیت را صادر کرد/ ارشادفقط نظاره گراست

پویان عطایی نمایشی با عنوان«دود بی داد» با هدف عبرت گرفتن از تاریخ در خانه مشروطیت اصفهان در حال اجرا دارد.

کارگردان «دود بی داد» در گفتگو با خبرنگار هنرما گفت: این نمایش، بیانگر حوادث و اتفاقات دوران مشروطیت ،شکسته شدن قلیانها و از بین بردن توتون وتنباکو است که در قالب کمدی موقعیت اجرا می شود و برای اولین بار به همت مدیریت خانه مشروطیت اصفهان اجرا می شود.

پویان عطایی تصریح کرد در این اثر، سعی بر معرفی خانه مشروطیت به عنوان مکان تاریخی که مهمترین حرکت وجنبش های ایران درآن به وقوع پیوسته، بررسی  مشروطیت ،تحریم توتون وتنباکو، اشتغالزایی جوانان ایرانی و مبارزه با استکبارجهانی بوده است.

وی اسم این تئاتر را برگرفته ازحوادث مشروطیت دانست و خاطرنشان کرد:  تصمیم گرفته شد که این نمایش در خانه مشروطیت و در فضای تاریخی حیاط حاج آقا نورالله نجفی درقالب برنامه ای متفاوت اجرا شود که پس از دوماه تحقیق پژوهش وتمرین این امر صورت گرفت و درروز افتتاحیه بااستقبال پرشور۲۰۰نفری مردم مواجه شد.

ارشادفقط نظاره گراست
پویان عطایی هم مثل دیگر کارگردانان دراین عرصه دل پردردی ازبی توجهی مسئولان به تئاترداشت و دراین باره  اظهار کرد: تئاتر در اصفهان بسیار موردبی توجهی مسئولان قرارگرفته و ارشاد هم فقط نظاره گراست درحالی که نظارت تنهاکافی نیست چون ما هنرمند این زمان هستیم و یک هنرمندواقعی خط قرمزهارانمی شکند؛ لذاارشاد و بقیه مسئولان مربوط ،در کنارنظارت باید برای پیشرفت عرصه تئاتر یک برنامه ریزی جامع و کاملی را در دستورکار و هنرمندان را موردحمایت قراردهد.

تئاترخیابانی دراصفهان کجاست؟
پویان عطایی درادامه به موضوع تئاترخیابانی هم اشاره ای کرد و گفت: تئاترخیابانی فراموش شده است درحالی که این تئاتربسیار می تواند در جذب مخاطب تاثیر فراوانی داشته باشد و حتی مخاطب رابه سالن های تئاتر بکشاند چون درهرمکانی می تواند اجراشود.
عطایی ادامه داد: درست است که تئاتراصفهان مدیون زحمات مرحوم ارحام صدر،اکلیلی و ایزدی است اما هر کسی می تواند در جای خود ایفای نقش کند.

وی افزود: اصفهان ظرفیت تبدیل به یک استان هنر فاخر را دارد اما مشروط به اینکه  مسئولان بایک مدیریت وبرنامه ریزی صحیح دراین عرصه قدم موثری بردارند.
کارگردان ۲- ۱به نفع بارسلونا درپایان به نقشرسانه ها در اعتلای تئاتر اشاره کرد و ادامه داد: رسانه های اصفهان باید برای وضعیت تئاتر مخصوصا تئاترخیابانی دراصفهان کاری کنند تا بتوانیم  با همکاری دوستان فعال  دراین عرصه کمی ازمشکلات را حل کنیم.
تئاترکمدی «دودبی داد» تاشنبه ۱۴ مردادماه درخانه مشروطیت اصفهان و ازساعت۱۸، باهنرمندی سعیدمصلحی، رحیم ملکی،میثم کلباسی ومهردادطاهری درنقش مجری بازیگراجرا می شود.

انتهای پیام/

Go to TOP