در انجمن هنرمندان نقاش اصفهان برپا شده است؛

نمایشگاه نقاشی سکوت از آثار مرضیه گلستانه ومریم ترکی/تصاویر

نمایشگاه نقاشی سکوت،ازآثار مرضیه گلستانه ومریم ترکی در انجمن هنرمندان نقاش اصفهان برپاشده است.

به گزارش هنرما نمایشگاه نقاشی سکوت،ازآثار مرضیه گلستانه ومریم ترکی در انجمن هنرمندان نقاش اصفهان برپاشده است.
علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۱۹مردادماه سال جاری به ادرس خیابان کمال اسماعیل، کوچه گلخانه پلاک ۲۲مراجعه وازاین نمایشگاه بازدیدبه عمل آورند.

Go to TOP