رقص چلچلا در حضور یک شخص معروف، تیر زهر آلود فرهنگی است

مریم معصومی و محسن افشانی به همراه دیگر اعضای تئاتر چلچلا دو رهم جمع شدند و اجرای نمایشی داشتند و سید احمد خمینی هم پای اجرای آنها نشست.

به گزارش هنرما، مریم معصومی و محسن افشانی به همراه دیگر اعضای تئاتر چلچلا دو رهم جمع شدند و اجرای نمایشی داشتند و سید احمد خمینی  هم پای اجرای آنها نشست.

شاید اصل موضوع را که ترویج فرهنگ و هنر باشد را همه بپسندند و خوشحال باشیم که نواده ی رهبر کبیر انقلاب اهل هنر است و مردمی .

اما روی دیگر این سکه، ترویج محتوای فمنیستی  و رقص مختلط است که با افتخار نشستند و مشاهده کردند.

شاید اگر موقع اجرای این نمایش سید احمد خمینی حضور نداشت اتفاق خاصی نمی افتاد اما تاکید بر محتوای فمنیستی و دانستن مسائل خلاف عرف و شرع و درخواست دیده شدن این مسائل در حضور فردی که باید نماینده تفکر خمینی کبیر باشد  را می توان نقطه ضعف آن دانست.

هرچند ایفاکنندگان نقش در چلچلا تاکید بر این دارند که قرن ۲۱ است و باید شان و جایگاه زن و مرد به نوعی برابر شود ولی می توان آن را آفت هنر دانست.

وضعیت حجاب، حرکات ناموزون بصورت مختلط و در نهایت افتخار به همراهی نواده امام را می توان روزنه ای از نفوذ و وادادگی فرهنگی دانست.

انتهای پیام/

Go to TOP