سلفی با سلفی در خم خون می زند

ابوطالبی از شعرای جوان استان با ابراز همدردی با خانواده شهید محسن حججی شسروده ای به این شهید والا مقام مدافع حرم تقدیم کرد.

به گزارش هنرما؛ابوطالبی از شعرای جوان استان با ابراز همدردی با خانواده شهید محسن حججی شسروده ای به این شهید والا مقام مدافع حرم تقدیم کرد.

عده ای سلفی بگیر، با اجنبی ، بر طبل رسوایی می زند
شیاطین پای ڪوبان ، شیطان بر طبل شادی می زند

ناگهان مردی از جنس آلاله های عاشق
بهر حفظ غیرت این ملت نقشی در تاریخ می زند

گر مرد میدانی هست چو من
سلفی با سلفی در خم خون می زند

در چنگ دژخیم دسته بسته با اقتدار قدم می زند
در مسلخ عشق چون سربداران بی سر قدم می زند

با صبر و شڪیبایی با تمسخر بر مرگ پوزخندی می زند
مرگ آب می شود ، می لرزد ، بر خاڪ زانو می زند

محسن سر بر دامان حسین می نهد
چون دلش ، چنگ یا حسین می زند

رگ های بریده آهنگ جانم فداڪ یا زینب می زند
بی سر در حریم زینب بهر پاسداری قدم می زند

ملک در طواف بر رگ های بریده بوسه می زند
حوریان رقص ڪنان باده ی شڪرانه می زند

عرشیان در ذڪر سبوح قدوس سر بر سجده می زند
این همان نقش است ڪه رب از ازل بر آدم می زند

شیطان خشمناڪ بر سر و صورت می زند
خون محسن نقشه ی صد ساله را بر هم می زند

تقدیم به روح بلند شهید محسن حججی

انتهای پیام/

Go to TOP