شهید نام زنده ای در اوج کهکشانهای تاریخ است

مریم جلالوند از شعرای جوان کشورمان شعری را در رثای شهید مدافع حرم، محسن حجیی سرود .

به گزارش هنرما، مریم جلالوند از شعرای جوان کشورمان شعری را در رثای شهید مدافع حرم، محسن حجیی سرود .

متن این شعر به شرح ذیل است:

دنیا به خودش بار دگر می بالد
و آسمان آبی تر از همیشه
به خورشید اشاره میکند
و ابرها زلال می گریند
و شرمندگی ماه و ستارگان در برابر حضور تو پیداست
کبوترانه اسیر شدی
بار دیگر
بار دیگر
سکوت شام و اسیران نورانی اش تداعی ذهنهای درمانده شد
سرت را که بریدند گودالهای خون فواره کشید از عمق یاس زمین
و بار دیگر
صحرای جنون خیز کربلا فریاد کشید حماسه ی غرورت را …
کبوترانه پر کشیدی
حرم تنها به خاطره ات می بالد
و حوض های پر از ماهیان عاشق، عشق را فریاد می زنند
و صلابت تو در ایستادگی تو خلاصه نشد تاریخ هم در اوراق کهنه ی خودش ثبت خواهد کرد صلابت تو را
اسیر شدی
سرت را بردیدند
و تو عاشق پرکشیدن به سوی نور بودی
آسمانها حریم ابدی توست
ستاره ها خاموشند
ولی میدانند که تو مدافع حرم عشق بودی
و شهید نام زنده ای در اوج کهکشانهای تاریخ است
خوشا به حال کبوترانی
که مدافع حرم شدند
و در کوچه های آبی عشق محترم شدند
و قاصد سپید
از کبوتر عاشق نامه خواهد داشت
بر پنجره های بخار آلوده بنویسید
راه سبزتان ادامه خواهد داشت

مریم جلالوند

Go to TOP