نشست خبری اولین جشنواره ملی تولیدات رسانه ای ۱۲۰ثانیه ای/ تصاویر

نشست خبری اولین جشنواره ملی تولیدات رسانه ای ۱۲۰ثانیه ای باموضوع امربه معروف ونهی ازمنکر صبح امروز در مجتمع مطبوعاتی شهرداری اصفهان برگزار شد.

Go to TOP