مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

سقاخانه‌های تاریخی اصفهان احیاء می‌شوند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: قرار است در برنامه‌هایی که برای احیا و مرمت بافت‌های تاریخی داریم سقاخانه‌ها نیز به عنوان عناصر درون بافت‌ها مرمت شوند.

به گزارش خبرنگار هنرما، فریدون اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به احیای سقاخانه‌های اصفهان اظهار داشت: قرار است در برنامه‌هایی که برای احیا و مرمت بافت های تاریخی داریم سقاخانه‌ها نیز به عنوان عناصر درون بافت‌ها مرمت شوند.

وی افزود: در شهر اصفهان ۸۰ سقاخانه شناسایی شده که دارای ارزش تارریخی هستند از این تعداد ۱۰ سقاخانه با همکاری نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان مرمت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: بیشتر سقاخانه‌ها در محله های هارونیه، بازارچه حاج محمد و در بافت ‌ای تاریخی  شهر بودند که مرمت و احیا شده‌اند.

وی با اشاره به پیشینه سقاخانه خاطرنشان کرد: در مورد پیشینه بحث‌های تاریخی زیادی وجود دارد، سقاخانه‌ها در اصفهان از دوره صفویه و قاجار است اما در فرهنگ ایرانی عمیق تر بوده و به پیش از اسلام برمی‌گردد اما به نوعی آمیختی با واقعه کربلا پیدا کرده‌اند.

اللهیاری بیان کرد: سقاخانه در سایر شهرهای کشور وجود دارد زیرا با مناسک‌های ما گره خورده اما در برخی شهرهای تاریخی شرایط ویژه ‌تری دارد و در واقع جزئی از فرهنگ ناملموس ما هستند.

Go to TOP