فرزان معظم:

به دنبال تعریفی قاطع برای فرآیند تولید عکس در حوزه هنری هستیم

مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری استان اصفهان خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد تعریفی قاطع برای فرآیند تولید عکس در حوزه هنری هستیم یعنی برای هر مجموعه تولیدی توسط یک تیم عکاسی فرآیند نمایشگاه و خرید آثار ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار هنرما، نشست عکاسان حوزه هنری استان اصفهان دیروز با حضور اعضای خانه عکس حوزه هنری ، معاون فرهنگی و مدیر هنرهای تصویری این سازمان در ساختمان سپهر برگزارشد.

در این نشست که عکاسان مطرح اصفهان حضور داشتند، مالک شیخی معاون فرهنگی حوزه هنری استان اصفهان گفت: همه ما جز خانواده حوزه هنری هستیم و باید تلاش خود را انجام دهیم تا حداقل بتوانیم یک گام از جایی که هستیم به جلو برویم.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان اصفهان افزود: امیدواریم بتوانیم آنچه شایسته هنرمندان اصفهان است را انجام دهیم و باید کاری انجام دهیم تا هنرمندان حوزه هنری به خوبی دیده شوند.

وی از هنرمندان عکاس خواست تا همیشه پیگیر مطالبات خود باشند و ادامه داد: ضمن صدور کارت ویژه عکاسان حوزه هنری، قرار است سایتی در حوزه هنری استان اصفهان برای ارائه آثار هنرمندان رشته های مختلف و هنرمندان عکاس ایجاد شود تا ضمن ارائه آثار آنان، امکان فروش آثار نیز فراهم آید و بتوان در خصوص فعال سازی اقتصاد هنر گامی برای هنرمندان اصفهان برداشت.

فرزان معظم مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری استان اصفهان نیز خاطرنشان کرد: ضمن ایجاد کارت عکاسان حوزه هنری برای امکان بهترعکاسی در اماکن مختلف، به دنبال ایجاد تعریفی قاطع برای فرآیند تولید عکس در حوزه هنری هستیم یعنی برای هر مجموعه تولیدی توسط یک تیم عکاسی فرآیند نمایشگاه و خرید آثار ایجاد می شود.

وی ادامه داد: ما باید نگرشی که نسبت به آثار این رشته برای خرید وجود دارد را تغییر دهیم و شاید گرفتن یک عکس تنها چند ثانیه طول بکشد اما فکر و تجربه ای که پشت آن است سالها به طول انجامیده که ایجاد شود.

وی تصریح کرد: مدیران باید نگرش خود را نسبت به خرید آثار هنری رشته عکاسی تغییر دهند و باید برای نگاه یک هنرمند و تفکر پشت آن پول پرداخت کرد.

معظم افزود: صدور کارت عکاسی حوزه هنری ، بهره برداری از محصولات تولید شده خانه عکس از برنامه های آینده حوزه هنری است و در همین راستا برپایی نمایشگاه شهید محسن حججی، محرم و نمایشگاه اربعین سالهای قبل را در دستور کار خود داریم.

در ادامه این نشست حسین زاده یکی از هنرمندان عکاس، خواستار حمایت حوزه هنری استان اصفهان از تمامی عکاسان عضوء خانه عکس شد و افزود: هنرمند زمانی که حمایت نشود دلسرد می شود و متاسفانه در برخی از سیستم های اداری انگیزه هنرمندان از میان می رود و بحث اقتصادی در هنر باید پررنگ تر شود.

شیرزادی عکاس دیگری که در این نشست حاضر بود نیز افزود: در رسانه خبرنگار مظلوم است و در عرصه خبر از همه مظلوم تر عکاسان هستند.

وی خاطرنشان کرد: هر هنرمندی دوست دارد دیده شود، اما باید اثر هر هنرمند به جا و در جایگاه درست و استاندارد ارائه شود و آثار تنها برای دلخوشی هنرمند ارائه نشود.

احسان جزینی یکی دیگر از هنرمندان عکاس تصریح کرد: از طرف حوزه هنری نیازمند حمایت هستیم، حمایتی که حوزه هنری از تمامی عکاسان انجام دهد و بر روی همه پروژه ها اعمال شود و باید برگزاری نمایشگاه را از شهر خود شروع کنیم و در دیگر شهرها نیز ادامه دهیم.

انتهای پیام/

Go to TOP