ساز حسین آقادادی با شهادتش کوک شد

نی ای که دیگر شاکی نیست!

امروز پیکرپاک ومطهر شهیدمدافع حرم حسین آقادادی درگلزارشهدای اصفهان تشییع و خاکسپاری می شود.شاید خیلی ها ندانند که این شهید بزرگوار از هنرمندان عرصه موسیقی بوده است.

به گزارش هنرما؛
بشنو از نی چون شکایت می کند
ازجدائی هاحکایت می کند
نی حدیث راه پرخون می کند
قصه های عشق مجنون می کند

امروز پیکرپاک ومطهر شهیدمدافع حرم حسین آقادادی درگلزارشهدای اصفهان تشییع و خاکسپاری می شود.

شاید خیلی ها ندانند که این شهید بزرگوار از هنرمندان عرصه موسیقی بوده است.
به مناسبت شهادت ومراسم خاکسپاری این مدافع حرم خبرنگارهنرماگفت وگویی دراین زمینه بارضاشریعت موسیقی دان ومدرس دانشگاه هنراصفهان و یکی ازدوستان صمیمی شهیدآقادادی داشت که درزیر به آن اشاره میکنیم.

لطفاخودتان رابرای مامعرفی کنیدوبفرماییدکه آشنایی ورفاقت شماباشهیدحسین آقادادی از چه زمانی آغازشد؟
رضاشریعت:آشنایی من باحسین به دوسال پیش زمانی که سربازبودم برمیگردد هردودریک پادگان بودیم وزمانی که بیشترباایشون آشناشدم وشناخت کافی ازحسین پیداکردم فهمیدم یک جوری بادیگران متفاوت است.
وقتی متوجه شد هنرمندهستم ودرزمینه موسیقی تدریس میکنم ازعلاقه اش به موسیقی وساز نی برایم گفت.
برای من خیلی جالب بودکه حسین باچنین شخصیت متدین ودینداری انقدربه عرصه هنربه خصوص موسیقی علاقه منداست ودراین زمینه صاحب ذوق وسلیقه باشد.
یک روزحسین به من گفت دوست دارم بیایم کلاس تا ساز نی رو به من یادبدهی ومن بااینکه تخصصم نی نبوداماقبول کردم وشرایط پادگان نیزبه طوری بود که چون فوق لیسانس بودیم وحسین هم محبوبیت زیادی بین سربازان ومسئولین ارشد پادگان داشت
با گذاشتن کلاس درپادگان موافقت کردند.
ومن به خاطر می آورم که همان زمان یک ساز نی خریداری کرد ومن توانستم نی زدن را به حسین آموزش بدهم.
حسین هوش واستعداد بسیاربالایی در یادگیری این سازداشت واین امر برای من بسیارجای تعجب آوربود.
حسین درپادگان ازمن خیلی حمایت کرد به طوری که توانستم چندکارفاخرارکستر ملی آنجاضبط کنم.
حمایت وی نسبت به موسیقی ایرانی ،سنتی و سازهای اصیل ایرانی تحسین برانگیزبودواز اینکه آدمی که عاشق شهادت ونمازشب خواندن است این چنین هنردوست وهنرپرورباشد برای من بسیارجالب بود.

هرکه راجامه زعشقی چاک شد
اوزحرص وعیب کلی پاک شد

مهم ترین ویژگی اخلاقی ایشون چی بود؟
حسین تمام صفات و خصلت های نیک رادرخودداشت.
اهل دل،معرفت،عرفان، علم واخلاق بود و با اینکه بسیارخونگرم واجتماعی بوداما حیا و متانت ازجمله بارزترین خصلت های وی به شمار می رفت واین درحالی بودکه رعایت حریم شخصی دیگران نیز برایش به شدت اهمیت داشت.

از خاطراتتون باشهیدحسین آقادادی برای مابگویید
رضاشریعت: خاطرات خیلی خوب ،شیرین وزیادی باحسین داشتم یکی این بود که درمراسم تشییع شهید حججی بایک حالتی سرشوانداخت پایین وگفت شهداهم مراتب دارن مثل هنرمندان،بعضی ها خیلی مطرح میشوند وبعضی هاهم خیر،این حرف حسین خیلی روی من تاثیرگذاشت وآن لحظه احساس کردم که واقعا دوست داشت این اتفاق برایش رخ بدهد وبه شهادت برسد.

جسم خاک ازعشق برافلاک شد.
کوه دررقص امدوچالاک شد.

آخرین دیداری که با دوستتان داشتید چه زمانی بودوچه صحبت هایی باهم داشتید؟

آخرین دیدار من با حسین روزبیست وپنجم مهرماه سال جاری بود.
من یک کنسرت موسیقی بی کلام درهنرسرای خورشید داشتم که حسین هم دعوت بود. وقتی به حسین گفتم این برنامه دوساعت طول می کشدوممکن است خسته شوی گفت: خستگی برای من معناندارد و دوست دارم تاپایان کنسرت همراهی ات کنم وواقعا این لطف رادرحق من انجام دادوتاپایان کنسرت صبورانه حضورداشت.یک دسته گل هم برای من آورده بودکه درپایان به من داد وهردوبا ان دسته گل عکس گرفتیم.
خبرشهادتشون راچه زمانی وچگونه متوجه شدید؟
من جزء اولین کسانی بودم که خبرشهادت حسین راشنیدم.
صبح پنجشنبه هفته گذشته بود که ازطرف یکی ازفرماندهان پادگان پیامکی برای من ارسال شد مبنی برشهادت حسین،چون من ازدوستان صمیمی وی بودم وقتی پیامک رادریافت کردم باورم نمی شدتااینکه بافرماندهی پادگان تماس گرفتم واین درحالی بودکه هنوز خبرشهادتش دراصفهان منتشرنشده بود البته ازمن هم خواستندکه تاصحت ان تاییدنشده جایی نشرپیدانکندتااینکه خبرشهادت حسین آقادادی پنجشنبه بعدازظهرتاییدشدوعصرهمان روز هم به خانواده اش اطلاع داده شد.
بااینکه یک هفته ازخبرشهادت حسین گذشته اما هنوزدرحال وهوای اوهستم حسین بایدبهتروبیشترازاین شناخته شود.

خدا چون دست بر لوح و قلم زد
سر او را به خط نی رقم زد
دل نی ناله ها دارد از آن روز
از آن روز است نی را ناله پر سوز…

انتهای پیام/

Go to TOP