محل برگزاری همایش تعزیه استان اصفهان/تصاویر

همایش ملی تعزیه خوانی به مدت ۱۲ شب درجوی آباد اصفهان برگزار می شود.

Go to TOP