آئین تکریم و معارفه مدیر کل ارشاد اصفهان/ تصاویر

آئین تکریم و معارفه مدیران کل جدید و قدیم اداره کل ارشاد استان اصفهان صبح امروز در اتاق بازرگانی اصفهعان برگزار شد.

Go to TOP