اتمام محل قبلی و بازسازی سینما ساحل اصفهان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان و مسئولان سینمایی در روز شنبه ۱۱ آذرماه از مراحل اتمام و ساخت پروژه سینما ساحل بازدید کردند

Go to TOP