نمایشگاه عکس در گالری سیتی سنتر اصفهان برگزار شد،

مرگ رنگ‌ها

رنگ ها، خالقان طبیعت هستند. هر رنگی نشان از جلوه ای خاص از طبیعت هزار رنگ است و حالا اگر رنگ ها در عکس ها بنشینند زیبایی را دو چندان می کنند.

به گزارش هنرما: تمام رنگ ها اگر درست  و در جای خود استفاده شوند بسیار زیبا هستند.
امامشکل اصلی اینجاست که انسان ها در طول سالیان،ماهیت اصلی رنگ ها را تغییر داده اند و برای هرکدام تعبیر متفاوتی بیان و هر رنگی را سنبل یک مسئله کرده اند.
درست از همان مواقع بود که رنگ ها شروع به فریب کاری کردند به طوری که انسان هااز رنگها برای رسیدن به مقاصددنیوی خوداستفاده کردند ورنگهانیز بخاطر ذات دلربایشان دراین زمینه به یاری انسان ها شتافتند.
اما رنگ های سیاه وسفیدنیز دوعنصرکل هستند که می توان گفت تمام هستی از وجود این دو رنگ شکل گرفته است.
گالری سیتی سنتر اصفهان این بارمیزبان نمایشگاه عکس با عنوان مرگ رنگ ها خواهد بود.
مرگ رنگ آمده است تاخط بطلان بکش بر تمام بزک های جهان هستی، بر رنگ هایی که حقیقت وجودی عالم را پنهان می کند و سیاه و سفید نشان دهد هرآنچه را که در جهان آفریده شده است و عکاسان آن نیز سعی براین داشته اند تا با به تصویرکشیدن سوژه های مختلف ازاین دورنگ خالص، هرگونه فریبندگی را از آثار خویش کم کنند.

دراین نمایشگاه ۵۰عدد تابلوی عکاسی که شامل دو قطعه در ابعاد ۴۰ و ۵۰ ، سه قطعه در ابعاد ۵۰ در ۵۰، بیست و چهار قطعه در ابعاد ۵۰ در ۷۰
،چهل قطعه درا بعاد۴۰در۶۰ وشش قطعه درابعاد۷۰در۱۰۰می باشد در معرض نمایش وفروش قرارخواهندگرفت.

لازم به ذکراست: از هر اثر تنها یک عدد موجود است و خالقان اثار متعهد می شوند که هیچگونه حق فروش و یا واگذاری بر آثار خریداری شده ندارند و تمام آثار با حفظ مالکیت معنوی و با مبالغ مشخص شده به فروش میرسد. گفتنی است، این نمایشگاه تا  ۱۵ آذر میزبان علاقه‌مندان است

انتهای پیام/

Go to TOP