همزمان با 12 آذر؛ روز جهانی معلولین؛

بیان «فرهنگ برخورد با معلولین» در تابلوهای تبلیغات شهری اصفهان

کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ۳۰۰ تابلوی تبلیغاتی شهر اصفهان را به موضوع “فرهنگ برخورد با معلولین” اختصاص داده است.

به گزارش هنرما، روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۱۲ آذر یا ۳ دسامبر برگزار می‌شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف؛ و افزایش آگاهی هایی بوده است که باید از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.

با توجه به اهمیت این موضوع اقدامات فرهنگی در زمینه بیان موضوع “فرهنگ برخورد با معلولین” از سوی کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان صورت گرفته است.

در این تابلوهای تبلیغاتی به موضوع مواجهه با معلولان اشاره شده و موضوعاتی شامل تقسیم کردن جای پارک، همدلی کردن، سدمعبر نکردن، افزایش احترام، تساوی حقوق و …  مطرح شده است.

این دوره از تبلیغات کمیته فرهنگ شهروندی با عبارت‌ “در مواجهه با معلولان…” به بیان موضوع برخورد و رفتار مناسب با معلولین در بین عموم مردم پرداخته است.

علاقه‌مندان برای دریافت و مشاهده طرح‌های تبلیغات شهری کمیته فرهنگ شهروندی می‌توانند به سایت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به نشانی esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

Go to TOP