در گالری نقش خانه حوزه هنری برگزار شد؛

«عشق نامه» تجربه های نوگرایانه

سی و هفتمین نشست تخصصی نگارگری و تذهیب با موضوع تحلیل و بررسی نمایشگاه «عشقنامه» آثار نگارگری و تجربه‌های نوگرایانه آرزو حسینی در گالری نقش خانه برگزار شد.

به گزارش هنرما، در این نشست دکتر امیرعباس محمدی راد عضو هیئت‌علمی و استاد دانشگاه هنر اصفهان ضمن بررسی آثار با اشاره به ارزش‌های معنوی و تأثیرگذار در هنرهای سنتی و رشد و تعالی درونی هنرمند، اندیشه‌هایی از هنر دنیای غرب را در مقایسه با این نگرش مطرح کرد و در ادامه با نگاهی تحلیلی نمایشگاه عشقنامه و آثار این هنرمند جوان را نمونه‌ای موفق از فعالیت این نگارگر در این حیطه دانست که با توجه به نشانه‌های تصویری و نوع آثار و تکنیک‌های مختلف هویت‌های مکتب اصفهان را به‌گونه‌ای دیگر به روایت گذاشته است.
استادمجید صادق زاده یکی از استاد برجسته نگارگری اصفهان و کشور نیز با بیان مطالبی در خصوص اخلاق و چگونگی رفتارهای عملی در هنرهای سنتی، خصوصاً در نگارگری دوره معاصر، آثار آرزو حسینی را در مسیر نگارگری معاصر نمونه‌ای متبلور از اندیشه و تکنیک دانست که با نگاهی ایده پردازانه و همچنین رعایت اصول نمایشگاهی در شرایطی خوب ارائه گردیده است.
در ادامه و در بخش پایانی نشست، با توجه به حضور جمعی از اساتید برجسته هنر اصفهان در این نمایشگاه ، علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از آثار، به بحث و تبادل‌نظر با اساتید حاضر پرداخته و سؤالات خود را در خصوص این آثار مطرح کردند.

انتهای پیام/

Go to TOP