۹ دی، ایستادگی مردم برای نظام اسلامی

۹دی از نگاه مردم، نه تنها یک حماسه بود بلکه با بصیرتی ناهمانند، پاسخی بود بر فتنه انگیزی کشورهای غربی. این روز همچون خاطره ای مثال زدنی در یادهای مردم و البته مزدوان باقی ماند. مهدی عسگری هنرمند ضریح سازی است که این روز را دفاعی برای هوت نظام اسلامی ایران عنوان می کند.

حماسه ۹دی از نگاه شما چگونه بود؟
حماسه ۹ دی حماسه ای عجیب بود.اتحاد و یکپارچگی مردم نه بخاطر یک شخص خاص بلکه بخاطر هویت نظام بود.
از نظر مهدی عسگری، حماسه ۹ دی پاسخ به چه چیز یا چه کسانی بود؟
در این حماسه مردم ولایتمدار ایران اسلامی یکبار دیگر عاشورا را آفریدند و در مقابل تمامی شعارهای پوچ و ضد اسلامی فتنه گران، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دادند و چه بسا علت اصلی تمامی این فتنه ها همان آمریکا و اسرائیل بودند که از سال ها پیش چنین هدفی را دنبال می کردند.
هدف آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان نظام در روز عاشورا چه بوده است؟
این ها به زعم خود می خواستند در روز عاشورا کار نظام را یکسره کنند اما غافل از آنکه مردم آگاه و با بصیرت پای نظام اسلامی و شعائر آن ایستاده اند و حاضر نیستند در هیچ شرایطی حتی یک قدم عقب نشینی کنند.
به نظر شما حرف اصلی مردم ایران در حماسه ۹ دی چه بود؟
همانا مردم دراین روز ثابت کردند اگر پشتیبان ولایت فقیه باشیم به مملکت ما آسیبی نمی رسد و این ولایت فقیه است که مردم را با هم یک دل و یک سو می گرداند و نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب می کند.

Go to TOP