۹ دی خاموشی فتنه

۹ دی، انگار همین دیروز بود که اتفاق افتاد. گویی مردم شهرم دوباره امام شهیدشان را از دست داده بودند. گویی به جنگ با یزدیان می‌رفتند.

آذین عطریان
۹ دی مردم شهرم دوباره با امام مظلومشان بیعت کردند.
۹ دی مردم با میثاق های ولایت، عهد و پیمانی نو بستند تا ببندند دهان آنهایی را که به یاوه بازشده بود و بشکنند دست هایی را که به ناحق بالا رفته بود.
۹ دی مردم چه با شور به قیام علیه حرمت شکنان برخاستند و چه غیرتمندانه از نظام پرافتخارشان حمایت کردند.
۹ دی، در همین روزها؛ بار دیگر آفتاب عدالت خواهی و ظلم ستیزی در کشورم طلوع کرد تا جاهلان بدانند انقلاب هنوز جان‌برکف هایی دارد که پیروزمندانه از آن دفاع می کنند.
۹ دی صاحبان انقلاب برخاستند تا مزدوران بدانند ایران شیرانی دارد که به دیوصفتان رحم ندارند.
۹ دی نه یک روز که هزار روز بود برای آنان که جوابشان را از مردم گرفتند و چه پاسخی بود پاسخ هموطنانم به کسانی که می خواستند بدون اجازه ملت به کشورشان چنگ زنند.
۹ دی پاسخی بر جهانخواران بود که این بیشه هنوز شیران شجاعی در میدان دارد که منتظر یک فرمان از پیر مرادشان هستند تا بپاخیزند و به پا خاستند چونان که دیدیم.

انتهای پیام/

Go to TOP