معضلی برای هنری دیرینه؛

تئاتر فجر در اغماء

گویی دولتمردان فرهنگی به عمد می خواهند این هنر دیرینه به فراموشخانه ها سپرده شود.

به گزارش هنر ما؛ مدیر هنری سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به مهر گفته کاتالوگ این دوره در آغاز جشنواره آماده نمی شود و توزیع آن در روزهای سوم یا چهارم انجام خواهد شد.

این تنها یکی از دغدغه های هنرمندان تئاتر است و آنها همچنان در سراشیبی بی مهری های دولتی قرار دارند. گویی دولتمردان فرهنگی به عمد می خواهند این هنر دیرینه به فراموشخانه ها سپرده شود.

کاتالوگ جشنواره تئاتر فجر از جمله مهمترین اقلام چاپی و تبلیغاتی این رویداد هنری است که با چاپ و توزیع به موقع آن می تواند اطلاعات بخش های مختلف و آثار حاضر در آن ها را به درستی به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی کند.

متاسفانه کاتالوگ جشنواره تئاتر فجر طی ادوار گذشته، اکثرا با تأخیر چاپ و توزیع شده است. این در حالی است که از چند ماه مانده به برگزاری جشنواره، مدیران و مسئولان بخش های مختلف انتخاب و معرفی می شوند و این فرصت چند ماهه برای برنامه ریزی مناسب جهت چاپ و توزیع به موقع کاتالوگ وجود دارد.

اما به گفته برخی شاید یکی از دلایلی که چاپ کاتالوگ جشنواره تئاتر فجر را با تأخیر مواجه می کند، تغییر در جدول اجراهای جشنواره تا روزها و حتی دقایق پایانی مانده به برگزاری آن است اما این شایدها ممکن است به قطعیت تبدیل شود و تئاتر همچنان مهجور و غریب بماند.

اما آنچه مهدی رضاخانی گفته این است که کاتالوگ سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای روز اول جشنواره آماده نمی شود زیرا پیام هایی که باید برای درج در کاتالوگ داشته باشیم، هنوز به دست مان نرسیده است.

او اظهار داشته، عناصر مختلفی مسبب تأخیر در آماده سازی و چاپ کاتالوگ جشنواره بودند و به این ترتیب کاتالوگ جشنواره سی و ششم در روز سوم یا چهارم جشنواره آماده می شود.

حال باید دید این موضوع برای همه هنرها مصداق دارد یا اینکه هنر تئاتر این قدر غریب افتاده است.

انتهای پیام/

Go to TOP