سینما «ایران» در کش و قوس های واگذاری؛

رانت خواری رسانه ها فرهنگ را متلاشی می کند

شواهد مستندی داریم که رسانه ای که این موضوع را خوراک رسانه ها کرده بابت این کار هزینه گرفته است تا این موضوع در جو رسانه ای محو شود و مالک فرصت آن را داشته باشد تا سینما را به طور کامل تخریب کند.

سید محمد حسین منتظر القائم: از راسته چهارباغ که به طرف میدان انقلاب بگذریم؛ می رسیم به تن بی جان سینمایی که «ایران» نام دارد. سینمایی که یک روز برای خودش بروبیایی داشته و حالا با وجود ساخت و سازهای مترو و تعویض سنگفرش های پیاده رو که در میدان چهارباغ انجام شده است تن این بیمار رنجور از تب و تاب افتاده است.
یک نفر مدعی شده که مالک این سینماست و به بهانه اینکه شهرداری دستور داده پیاده رو عریض شود افتاده است به جان سقف و تن این سینما و حالا دیگر جز خرابی و بیرمقی چیزی از آن نمانده است.
چندی پیش گزارشی از این موضوع بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. گزارشی که حالا رسانه های فرهنگ دوست را به شریان جریان های ریز و درشت این ماجرا سنجاق کرده است.
حالا از یک سو حسینی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان از ماجرا پرده برداشته و از سویی دیگر مدعی مالک نمای سینما گفته زمین این سینما مال من است. ماجرا از یک داستان قدیمی شروع شده که به چند سال پیش برمی گردد، گفته اند سینما ایران به مالکی غیر از حوزه هنری واگذار شده و در نهایت اقدامات این مالک برای تخریب سینما هفته هاست که حساسیت رسانه ها را برانگیخته است.
حسینی مدعی شده است که برخی رسانه ها کار مالک سینما را قانونی تلقی کردند و گفته اند حتما اختیار با خودش بوده است که این بلا را بر سر سینما ایران آورده است.
او اظهار کرده که بر این گفته صحه می گذارم چون شواهد مستندی داریم که رسانه ای که این موضوع را خوراک رسانه ها کرده بابت این کار هزینه گرفته است تا این موضوع در جو رسانه ای محو شود و مالک فرصت آن را داشته باشد تا سینما را به طور کامل تخریب کند. این جریان از سال ها پیش به این رویه پیش می رود که بدنه سینما کلا تخریب شود تا ادعا کنند این زمینی بیش نیست و سینمایی در کار نبوده است.
همه این موضعات از یک سو و نامه منتشر شده از سوی شهرداری مبنی بر اینکه شهرداری به مالک سینما اجازه تخریب و رفع خطر سینما را داده است از سوی دیگر. در این نامه آمده است که مالک اجازه سالم‌سازی معبر را دارد؛ نه اینکه سقف و داخل سینما تخریب شود. مالک از این قضیه سوء استفاده کرده و به تخریب سینما کمر همت بسته. او کسی است که خودش را نماینده بانک دی معرفی کرده و حالا مدعی است که مالک سینماست.
آنچه حسینی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان به آن اذعان دارد این است که چرا مالک از لحاظ قانونی مجوزی برای این کار نگرفته است، اصلا با چه کسی در این رابطه صحبت شده، چه مدارکی دال بر بازسازی سینما و ثابت ماندن کاربری سینما وجود دارد، چه طرحی دارند، چه کمیسیونی برای این کار تشکیل شده است؟ باید جلوی تخریب را گرفت. انگار هنوز افرادی هستند که داخل سینما کار می کنند هر چند درهای سینما به ظاهر بسته است.
این در حالی است که سینما همچنان کاربری سینمایی دارد اما به نظر می رسد که مالک این سینما بر روی این کار سرپوش گذاشته و می خواهد این مکان را به مرکزی تجاری مبدل کند. از سوی حوزه هنری به دادگاه انقلاب شکایتی شده است؛ اما با توجه به تخلفی که در زدن سند این سینما انجام شده، اقداماتی صورت گرفته است که در حال پیگیری است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان تأکید کرده تالار اندیشه و سینما ایران مثل سینما فلسطین، ساحل و خانواده جزو سینماهایی است که باید قبلاً به حوزه هنری واگذار می‌شده اما هنوز این سینماها تحویل داده نشده است؛ سینما اندیشه نیز در مالکیت بنیاد شهید بوده است، سینما ایران مشکل خاص دارد اما واگذاری اندیشه امکان‌پذیر است ولی دلیل این‌که چرا واگذاری آن انجام نمی‌شود نامعلوم است.
با این اوصاف باید فاتحه رسانه هایی را خواند که برای درج خبرهایی کذب پول می گیرند تا بر اساس سلایق مطلب بنویسند. جراید، خبرگزاری ها و نشریاتی که داد بی فرهنگیشان گوش رسانه را کر کرده است. اگر رسانه هم بخواهد رانت خواری کند پس دیگر چه توقعی از غیر رسانه ای باید داشته باشیم.
رانت خواری رسانه ای تیشه به ریشه فرهنگ می زند. رسانه که پول بگیر، مطلب بنویس شود لرزه به تن فرهنگ می افتد.

انتهای پیام/

Go to TOP