مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

راهروهای سی و سه پل مسدود میشود

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت:در طرح نهایی ایمن سازی ۳۳ پل استفاده از حفاظ های کابلی با روکشی از چوب مورد تایید قرار گرفته و این کابلها به پایه و کف پل به شکل پیچ شده وصل می شود.

به گزارش هنرما به نقل از مهر، فریدون اله یاری با اشاره به تصویب طرح نهایی ایمن سازی ۳۳ پل اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع طرحهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت استفاده از سازه و حفاظ های کابلی در شورای فنی میراث فرهنگی مورد تایید قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از طرحهای ارائه شده نردههای چوبی شبیه حفاظ های عالی قاپو بوده است، ابراز داشت: در چارچوب ضوابط و قواعد مرمت هر نوه القائات به بناهای تاریخی باید به نوعی باشد که بیننده متوجه الحاق شده و تحریفی در بنای تاریخی ایجاد نشود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: در ارتباط با نرده های عالی قاپو مطالعات تاریخی و گستردهای انجام شد و به مستنداتی رسیدیم که چنین حفاظی در گذشته های تاریخی وجود داشته است و بر این اساس این حفاظ ها برای این بنای تاریخی مورد استفاده قرار گرفت.

الحاقی بودن حفاظ ۳۳ پل باید برای گردشگران مشخص باشد

وی با بیان اینکه اگر نرده های حفاظ ۳۳ پل کاملا چوبی باشد ممکن است پس از گذشت مدت زمانی این تصور را ایجاد کند که بخشی از بنای اصلی ۳۳ پل بوده است، ادامه داد: بر این اساس در ارتباط با ۳۳ پل طرحی تصویب شد که الحاقی بودن نرده ها مشخص باشد.

اللهیاری با بیان اینکه در این طرح از کابلهای فلزی استفاده شده است تا از فاصله دور قابل رویت نباشد، گفت: در واقع فریمی که کابلها بر روی آن نصب می شود یا چارچوب پروفیل های فلزی به اندازهای کم قطر است که از دور قابل مشاهده نیست.

وی با بیان اینکه این کابلها دارای رویه و روکش چوبی خواهد بود تا از منظر نزدیک نیز در چشم گردشگران زیبا جلوه کند، ابراز داشت: با توجه به اینکه امکان اتصال این حفاظ ها به دیواره های تاریخی پل وجود نداشت قرار بر این شد که این کابلها به پایه و کف پل به شکل پیچ شده وصل شود چراکه این بخش جدید، از جنس بتن و آرمه و غیرتاریخی است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه اگر راهروی مسقف ۳۳ پل باز باشد مجبور به نصب تعداد زیادی حفاظ هستیم که در سیما و منظر پل تاثیر دارد، تاکید کرد: در راستای تعبیه کمترین حفاظ در این پل تاریخی این حفاظ ها در عرشه پل نصب میشود به نوعی که ورودی ها مسدود و دسترسی به راهروها دیگر امکان پذیر نیست.

امکان دسترسی به برخی راهروهای ۳۳ پل/گردشی بدون مخاطره و حاشیه برای گردشگران

وی تاکید کرد: از سویی بری اینکه گردشگران امکان بازدید از راهروها را داشته باشند در چند نقطه امکان دسترسی به راهروها تنها برای مشاهده و نه قدم زدن فراهم می شود.

اللهیاری با بیان اینکه در این بخشها حفاظ های «یو» شکل در لبههای پل قرار میگیرد، گفت: سعی ما این است که ضمن حفظ زیبایی ۳۳ پل امکان گردشی بدون مخاطره و حاشیه را برای گردشگران فراهم کنیم.

انتهای پیام/

Go to TOP