ترکیب هیئت رئیسه خانه مطبوعات اصفهان مشخص شد

پس از برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات اصفهان ترکیب هیئت رئیسه

پس از برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات اصفهان ترکیب هیئت رئیسه به شرح زیر مشخص شد:

🔺مدیر خانه مطبوعات: امیراحمد زندآور

🔺رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات: رضا صالحی

🔺نایب رئیس خانه مطبوعات: محمد قاسمی

🔺دبیر خانه مطبوعات:زهره والی پور

🔺منشی خانه مطبوعات: نفیسه یزدانی

🔺خزانه دار خانه مطبوعات: نفیسه راهداری

🔺بازرس ها: منوچهر احدی – احمدرضا دهانی

Go to TOP