به همت مجید حجتی عکاس جوان اصفهانی،

نمایشگاه عکاسی «صحنه در قاب» در کتابخانه مرکزی به نمایش درآمد

Go to TOP