دلیران فیروز:

حملات کرایست چرچ نشان از آسیب نفرت پراکنی در اجتماع است

حملات کرایست چرچ نشان از آسیب نفرت پراکنی در اجتماع است


احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در مصاحبه اختصاصی با هنرما حوادث تروریستی روز گذشته نیوزلند بر علیه مسلمانان را آسیب نفرت پراکنی برنامه ریزی شده در اجتماع دانست و گفت:حوادث تروریستی کرایست چرچ نیوزلند نشان داد که جوامع غربی در معرض شدید آسیب نفرت پراکنی برنامه ریزی شده و آپارتاید نژادی است.

عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین در ادامه افزود:طی سالیان گذشته قدرت گرفتن راست افراطی و گروه های دست راستی بار دیگر جوامع اروپایی و غربی را تهدید میکند و این آسیب اجتماعی زنگ خطری برای مردم آن کشورها و البته کل دنیا است.

معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران زبان مشترک همه جوامع و نژادها را هنر دانست و گفت:هنر میتواند فصل مشترکی برای تقویت اشتراکات و اتحاد بر علیه تبعیض و نفرت پراکنی نژادی باشد و نخبگان و اهالی فرهنگ باید بر روی این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

دلیران فیروز در پایان گفت:آسیب آپارتاید دینی و نفرت پراکنی برنامه ریزی شده را در اجتماع جدی بگیریم و سعی کنیم با تقویت اشتراکات و تبادلات فرهنگی در حوزه های بین المللی بر علیه تنفر و خشم نژادی متحد شویم.

Go to TOP